Спеціалісти ПКФ УКРАЇНА обізнані у проведенні огляду фінансової звітності та надають послуги відповідно до вимог Міжнародних стандартів завдань з огляду з дотриманням вимог нормативних документів регуляторів ринку фінансових послуг та ринку цінних паперів.

Аудиторські послуги з огляду фінансової звітності виконуються з метою отримання підтвердження чи привернув увагу аудитора будь-який факт, який змушує аудитора вважати, що фінансову звітність не складено в усіх суттєвих аспектах відповідно до застосованої концептуальної основи.