• Кадровий аудит;
 • Побудова системи внутрішнього контролю на підприємствах різних форм власності;
 • Оптимізація фінансового управління та контролю за фінансовими операціями;
 • Розробка та/або тестування на відповідність існуючих правил, програм та процедур фінансового моніторингу суб’єктів первинного фінансового моніторингу;
 • Підготовка проектів документів для легалізації організацій (статути, накази, внутрішні норми та правила, посадові інструкції та ін.), правовий аналіз установчих документів юридичних осіб різних організаційно-правових форм, протоколів засідань вищих та виконавчих органів юридичних осіб;
 • Розробка проектів локальних положень, порядків, наказів, довіреностей, тощо для юридичних осіб;
 • Реєстрація юридичних осіб будь-якої організаційно-правової форми та форми власності;
 • Супровід реорганізації та ліквідації юридичних осіб;
 • Супровід операцій емісії цінних паперів;
 • Отримання дозволів на працевлаштування фізичних осіб-нерезидентів;
 • Аналіз (оцінка) відповідності вимогам законодавства управлінських рішень, окремих господарських операцій або документів;
 • Взаємодія з державними реєстраторами, нотаріусами та підготовка всіх документів необхідних для вчинення реєстраційних дій у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
 • Представництво інтересів юридичних та фізичних осіб в органах державної виконавчої влади та банках;
 • Підготовка та проведення тематичних, в т.ч. корпоративних, семінарів з питань бухгалтерського обліку, оподаткування та права.