Завдання з виконання узгоджених процедур – це аудиторські послуги, які узгоджені між аудитором, суб’єктом господарювання та будь-якими відповідними третіми сторонами з наданням звіту про фактичні результати наданих послуг.

При виконанні завдань з узгоджених процедур користувачі звіту про результати наданих послуг самі оцінюють процедури та результати, що наведені аудитором у звіті та на підставі роботи аудитора роблять свої власні висновки.