Експерти ПКФ УКРАЇНА надають такі послуги:

 • підтвердження сплати статутного капіталу;
 • засвідчення звітів про емісію цінних паперів;
 • засвідчення звітів про розміщення цінних паперів;
 • підтвердження ліквідаційного балансу;

А також консультації з питань бухгалтерського та податкового обліку. Серед них:

 • обрання облікової політики;
 • встановлення та дотримання методології бухгалтерського обліку;
 • організація бухгалтерського обліку;
 • консолідація фінансової звітності;
 • трансформація звітності за іншою, ніж застосовувана, концептуальною основою;
 • консультації з питань системи внутрішнього контролю;
 • консультації з питань оподаткування, у тому числі з організації податкового обліку та податкової звітності;
 • інші види консультацій з питань обліку та звітності.

Крім того, залучення фірми, яка є членом мережі PKF International, надає вам доступ до податкових партнерів у фірмах по всьому світу, кожен з яких спеціалізується в податковій сфері своєї країни. Багато фірм ПКФ також мають регіональних фахівців, які можуть дати уявлення про політичні, економічні та фінансових питань у тій чи іншій області, так само як міжнародні податкові консультанти в їх власному праві.