• Консультування з питань бухгалтерського обліку, застосування трудового, цивільного, господарського, корпоративного, валютного, процесуального та іншого законодавства;
  • Підготовка письмових запитів до державних органів законодавчої, виконавчої та судової влади України;
  • Усне та письмове консультування щодо здійснення господарських операцій (в т.ч. документального оформлення) юридичними особами будь-якої організаційно-правової форми та форми власності;
  • Підготовка відповідей на запити та листи органів державної виконавчої влади;
  • Підготовка проектів та/або правовий аналіз господарських, зовнішньоекономічних, цивільно-правових, трудових договорів, додаткових угод до них;
  • Юридичний супровід функціонування в Україні Проектів Міжнародної технічної допомоги (МТД);
  • Інші консультаційні послуги, за запитом клієнта, які не суперечать законодавству України та загальноприйнятій практиці.