Завдяки достатнім професійними та технічним можливостям забезпечується висока якість аудиторських послуг, що надаються фахівцями ПКФ Україна.

Професійний аудиторський сервіс ґрунтується на дотриманні вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», Кодексу етики аудиторів та Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, які видані Міжнародною федерацією бухгалтерів та прийняті в якості Національних стандартів аудиту згідно рішення Аудиторської палати України від 31.03.2011 р. № 229/7. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

Крім того, у зв’язку з тим, що Аудиторська фірма «ПКФ Україна» є членом Міжнародної мережі аудиторських та консалтингових фірм PKF International Limited, фахівці нашої фірми дотримуються внутрішньо фірмових стандартів PKF International Limited.