Одним з головних напрямків роботи ПКФ УКРАЇНА є проведення аудиту фінансової звітності як складеної відповідно до вимог Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку П(С)БО, так і за вимогами Міжнародних стандартів фінансової звітності МСФЗ.

Ім’я PKF є визнаним, та поважним та асоціюється з найвищими стандартами незалежного аудиту. Застосовуючи передовий міжнародний досвід послуги, що надають експерти ПКФ УКРАЇНА є кваліфікованими, докладними незалежно від величини бізнесу клієнта та його місцезнаходження.

Як особи, що приймають рішення, управлінський персонал маєте бути впевненими, що діє на підставі надійної інформації. Керівництво маєте бути обізнаними у можливих бізнес ризиках проектів та знати як керувати ефективно. Керівник потребує підтвердження у підґрунті та контролі, а також впевненості що діє відповідно до ключових законодавчих вимог. Тим більше керівник потребує впевненості, що надає власникам, інвесторам ,іншим користувачам фінансової звітності перевірену та точну інформацію.