Система фінансової звітності «Єдине вікно» в форматі XBRL

З 2020 року почне функціонувати система фінансової звітності (далі СФО). СФО буде «Єдиним вікном» для подання фінансової звітності підприємствами суспільного інтересу в єдиному електронному форматі XBRL на основі таксономії.
Підприємства, що становлять суспільний інтерес, мають складати і подавати фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність органам державної влади та іншим користувачам на їх вимогу в порядку, визначеному Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами в єдиному електронному форматі, визначеному Міністерством фінансів (центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку). Фінансова звітність подається до центру збору, операційне управління яким здійснюється НКЦПФР, з метою забезпечення доступу органів державної влади, інших органів та користувачів до поданої підприємствами фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності.

З усіма матеріалами стосовно таксономії можна ознайомитися за посиланням
https://mof.gov.ua/uk/taksonomija

Заздалегідь слід визначитися з обранням аудиторської фірми, зважаючи на наступне:

  • За 2019 фінансовий рік звітність на основі таксономії представляє собою 51 таблицю (дуже значного обсягу) в форматі ЕXEL, яка має бути заповнена у повній відповідності з МСФО, валідована у спеціальній програмі (програма безкоштовна). Складання цієї звітності потребуватиме дуже значного часу – оскільки всі показники звітності мають бути занесені в ручному порядку, оскільки наразі жодна бухгалтерська програма (ані 1С, ані жодна інша) не пристосовані до перенесення даних бухгалтерського обліку до вказаної звітності в автоматичному режимі. Також слід врахувати, що звітність на основі таксономії потребує як текстових даних, так і цифрових. Тобто Підприємство має запланувати значний обсяг часу та людських ресурсів на складання такої звітності, а від аудитора вимагатиметься ретельна перевірка всіх даних. Порушення порядку заповнення матиме наслідком відмови валідації звітності програмним забезпеченням.
Опубліковано в #