Строк подання Звіту політичними партіями перенесено на квітень 2021!

Відповідно до ч. 5 Розділу VI “Заключні положення” Закону України “Про політичні партії в Україні” встановлено, що звіт про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру політичних партій, передбачений статтею 17 цього Закону, подається не пізніше ніж на сороковий день після закінчення здійснення заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), передбачених карантином, встановленим Кабінетом Міністрів України (в редакції Закону України від 13.04.2020 №553-IX).

Постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 №1236 “Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” карантин в Україні продовжено до 28 лютого 2021 року.

Отже, враховуючи зазначене вище, та у разі якщо дію карантину в Україні не буде подовжено, останнім днем подачі політичними партіями Звіту про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру політичних партій за перший, другий, третій, четвертий квартали 2020 року має бути 09 квітня 2021 року включно.

Аналогічне роз’яснення розміщено на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.