Завдання з підготовки інформації для фінансової звітності дає змогу використовувати бухгалтерський, а не аудиторський досвід для збору, класифікації та узагальнення фінансової інформації. Як правило, це охоплює зменшення детальних даних до форми, зручної для обробки та розуміння, без вимоги перевірки тверджень, на яких ґрунтується ця інформація. Застосовані процедури не призначені та не дають можливості бухгалтеру висловити будь-яку впевненість про фінансову інформацію. Однак користувачі підготовленої фінансової інформації отримують певну користь від залучення бухгалтера, оскільки послуга надається з професійною компетентністю та належною сумлінністю.