Аудит Політичних партій у 2018 році

У 2018 році Політичні партії мають підготувати звіт незалежного аудитора і подати результати в НАЗК до 10 лютого. Зважаючи на обмежений термін для перевірки звітності про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за рік, Аудиторська фірма «ПКФ Аудит-фінанси», попереджає партії не зволікати з аудитом. Перевірка політичної партії – ретельний процес, який вимагає від аудиторів час та спеціальні знання.

Аудиторська фірма «ПКФ Аудит-фінанси» ще у 2017 підтвердила відповідність критеріям, зазначеним у частині IV статті 17 Закону України «Про політичні партії в Україні», і була акредитована Національним агентством з питань запобігання корупції, як аудиторська фірма, яка визнана прийнятною для проведення аудиту політичних партій.